Wave Spa Hot Tub Chemical Starter Kit - De 500g Collectie

€44,95
Pay 3 instalments of €14,98 with
Als gevolg van recente wijzigingen in de verzendvoorschriften na de Brexit, kunnen we niet langer legale chemicaliën naar het buitenland verzenden naar adressen in Noord-Ierland - probeer niet af te rekenen met chemicaliënZit in je winkelmandje als je inwoner bent van Noord-Ierland.

Deze kit bevat alle chemicaliën die nodig zijn om uw systeem veilig op te zetten en te laten werken.

1 x chloorkorrels (500g), 1x pH-verlager (500g), 1x pH-verhoger, 1 x Geen schuim (500g), 1x Teststrips 3-in-1 

WAARSCHUWING DETAILS BETREFFENDE DE CHEMICALIN

WAVE™ Spa Chloorkorrels (500g) BEVAT TROCLOSEENNATRIUM, DIHYDRAAT

Schadelijk bij inslikking. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Na het hanteren de huid grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. Bij contact met zuren komt giftig gas vrij. NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg dat hij gemakkelijk kan ademen. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts als u zich onwel voelt. Als oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen. Verzamel gemorst materiaal. Bij contact met zuren komt giftig gas vrij. Bewaar afgesloten en buiten bereik van kinderen. 

WAVE™ Spa pH-verlager (500g) BEVAT NATRIUMWATERSTOF

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts bellen. Bewaar afgesloten en buiten het bereik van kinderen/

WAVE™ Spa pH-verhoger (500g) BEVAT NATRIUMCARBONAAT

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Was de handen grondig na het hanteren. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen/medische hulp inroepen. Bewaar afgesloten en buiten bereik van kinderen. 

LET OP DE VERPAKKING KAN WIJZIGEN AFHANKELIJK VAN HET SEIZOEN

Verzenden

2-3 werkdagen bezorgservice via DPD vanuit Nederland

• €0 - €49.99 - €4.99
• €50+ gratis verzending (alleen beperkte tijd)

Retourbeleid

We accepteren graag retourzendingen als het artikel niet past of hoe dan ook defect is. Houd er rekening mee dat alle uitwisselingen en vervangingen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de voorraad.

Verandering van gedachten

Mits het product niet is geopend, kunnen artikelen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd aan Wave. De kosten van het retourneren moeten worden gedekt door de retourzender op voorwaarde dat er geen fout of fout is gemaakt door de verkoper. Neem contact op met ons klantenserviceteam via customercare@wavespas.com voordat je je aankoop terugstuurt om te worden geadviseerd door het retourproces.

defect

Als je een defect artikel hebt ontvangen, kom je in aanmerking voor een volledige terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel. Neem contact op met customercare@wavespas.com voor advies over het proces van retourneren voor restitutie. Als u ons buiten de periode van 30 dagen op een defect wijst, komt u in aanmerking voor vervanging - de garantieperiode voor onze hot tubs is als volgt:

• 1 jaar voor de verwarmingsunit/pomp
• 6 maanden voor de spa-liner

Neem contact op met customercare@wavespas.com om door dit proces te worden geadviseerd.

Schade

In het onwaarschijnlijke geval dat uw bestelling of artikelen erin beschadigd zijn, kunt u het artikel of de artikelen aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling. U dient dit binnen 14 werkdagen na ontvangst door te geven aan customercare@wavespas.com.

Houd er rekening mee dat, zoals vermeld in de regelgeving voor verkoop op afstand, we geen retouren van spa's of spa-accessoires kunnen accepteren als u de verzegeling hebt geopend (met uitzondering van artikelen die bij aankomst defect zijn).

Andere klanten waren dol op het volgende...

Recent bekeken